Ο Sarel Theron είναι ένας ψηφιακός ματ καλλιτέχνης (η ματ ζωγραφική είναι μια ζωγραφική παράσταση τοπίου, σύνολου ή μεγάλης απόστασης που επιτρέπει στους δημιουργούς να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ενός
περιβάλλοντος που είναι ανύπαρκτο στην πραγματική ζωή ή αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ ακριβό ή αδύνατο να φτιάχτεί ή να επισκεφτεί). Δημιουργεί καταπληκτικά εξώφυλλα βιβλίων, παιχνιδιών και περιοδικών και έντυπα διαφημίσεων.
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (1)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (2)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (3)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (5)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (6)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (7)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (8)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (9)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (10)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (11)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (12)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (13)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (14)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (15)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (16)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (17)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (18)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (19)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (20)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (21)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (22)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (23)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (24)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (25)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (26)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (27)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (28)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (29)
Απίστευτοι ψηφιακοί κόσμοι από τον Sarel Theron (30)
Πηγή:otherside.gr


Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!