Το Pseudomonarchia Daedonum γράφτηκε από τον φημισμένο γιατρό του 16ου αιώνα και δαιμονολόγο, Johann Weyer, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό εμπνεύστηκε από τον πρώην δάσκαλό του, τον Γερμανό αποκρυφιστή Heinrich Cornelius Agrippa. Αποτελεί προσάρτημα στο καταλυτικό έργο του, ενάντια στη δίωξη της μαγείας, το Praestigiis Daemonum, που χαιρετίστηκε από τον Sigmund Freud [1] ως ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία όλων των εποχών.

Το Pseudomonarchia Daedonum είναι ένας κατάλογος των 69 ευγενών δαιμόνων -εξέχοντα μέλη της μοναρχίας της κόλασης, των ειδικοτήτων και των μεθόδων των μαγικών τους. Ο Naberius, για παράδειγμα, είναι ένας μαρκήσιος που έρχεται με τη μορφή ενός κορακιού και "κάνει έναν άνθρωπο συμπαθή και πονηρό σε όλες τις τέχνες". Ο Foras είναι ένας πρόεδρος που «βρίσκει τα χαμένα πράγματα πράγματα και ανακαλύπτει θησαυρούς». Άλλα μέλη της δαιμονικής αριστοκρατίας είναι ο Haagenti, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει το νερό σε κρασί, ο Shax, που κλέβει άλογα και ληστεύει την όραση και την ακοή των ανθρώπων, και ο Eligos, που μπορεί να δει το μέλλον των πολέμων [2] και την τύχη των στρατιωτών.
Ο συγγραφέας Weyer, όμως, ήταν ένας αφοσιωμένος Χριστιανός που προσέγγισε την προοπτική των μαγικών αυτών δεσμευμένων από την κόλαση πνευμάτων με μεγάλη προσοχή. Παρέλειψε βασικά στοιχεία των τελετουργιών και προειδοποίησε εκείνους που διαβάζουν το Pseudomonarchia ότι μιμούνται αυτή την "απόδειξη τρέλας".

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!