Λίγο πριν τον πόλεμο όλοι οι στρατιώτες είναι φυσιολογικοί αλλά μετά από καιρό στο πεδίο της μάχης από φυσικές και διάφορες αίτιες τα πρόσωπα τους αλλάζουν.

Μετά από οκτώ μήνες στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:
Δείτε τις φωτογραφίες :
1. Sean Tennant, 29 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
2. Ben Frater, 21 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
3. Steven Gibson, 29 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
4. Struan Cunningham, 24 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
5. Fraiser Pairman, 21 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
6. Matthew Hodgson, 18 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
7. Alexander McBroom, 24 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
8. Steven Anderson, 31 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
9. Jo Yavala, 28 ετών.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
10. Becky Hitchcock.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.
11. Chris MacGregor.
Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!