Η αστυνομική διαφθορά είναι μια μορφή κακής συμπεριφοράς της αστυνομίας, στην οποία επιδιώκουν το προσωπικό κέρδος ,όπως χρήματα για παράδειγμα, με την αποδοχή δωροδοκιών σε αντάλλαγμα τη μη συνέχιση της έρευνας ή σύλληψης.


10. Pakistan 
Most Corrupt Police Forces
9. Russia 
Most Corrupt Police Forces
8. Sudan 
Most Corrupt Police Forces
7. Afghanistan 
Most Corrupt Police Forces
6. Somalia 
Most Corrupt Police Forces
5. Iraq 
Most Corrupt Police Forces
4. Burma 
Most Corrupt Police Forces
3. Kenya 
Most Corrupt Police Forces
2. Mexico 
Most Corrupt Police Forces
1. Haiti 
Most Corrupt Police Forces

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!