Τεράστια σκυλιά, γιγάντιες αγκαλιές!
Κάποιες φορές τα σκυλιά μεγαλώνουν σε υπερφυσικά μεγέθη!
Τα σκυλιά αυτά πάντως σε αυτές τις διαστάσεις είναι αρκετά ασθενικά και έχουν προβλήματα στην καρδιά τους, ειδικά όταν μεγαλώνουν.
Γι' αυτό θέλουν τεράστιες αγκαλιές!

E-Radio.gr Daily 

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!