Δείτε αν μπορέσετε να καταλάβετε τι κοινό έχουν μεταξύ τους οι...

 εξής 7 λέξεις:

1. Banana (μπανάνα)

2. Dresser (ντουλάπα)

3. Grammar (γραμματική)

4. Potato (πατάτα)

5. Revive (αναβιώνω)

6. Uneven (άνισο)

7. Assess (αξιολογώ)

Κρυφοκοιτάξατε την απάντηση;

Αν όχι, κάντε άλλη μια προσπάθεια.

Κοιτάξτε κάθε λέξη προσεκτικά.

Θα. βαρέσετε το κεφάλι σας όταν ανακαλύψετε την
απάντηση.
------------------------------------------------------------------
Όχι, το κοινό σημείο δεν είναι ότι όλες οι λέξεις έχουν τουλάχιστον
δύο διπλά γράμματα.

Η απάντηση είναι παρακάτω!

Απάντηση:

Σε όλες τις παραπάνω λέξεις, αν πάρει κανείς το πρώτο γράμμα, το βάλει
στο τέλος και μετά συλλαβίσει τη λέξη ανάποδα, θα είναι η ίδια λέξη!

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!