Το χρήμα συνιστά μέσο για την επιβίωση σε κάθε γωνιά του κόσμου ανεξάρτητα με το μέρος ή την αξία του νομίσματος.

Ο Guardian ζήτησε από τους αναγνώστες να στείλουν τις φωτογραφίες τους που αντιπροσωπεύουν το χρήμα, σε κάθε έκφανσή του. Αυτές οι εικόνες ξεχώρισαν από όλες τις άλλες.

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!