Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Vincent Callebaut ένα εκπληκτικό σχέδιο που θα μετασχηματίσει τις στρατιωτικές περιοχές της Ρώμης σε ένα αυτάρκες αστικό οικοσύστημα.
Η «Città della scienza» ή η «πόλη της επιστήμης», όπως ονομάζεται, ενθαρρύνει την προώθηση του αειφόρου σχεδιασμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τοπίο και έργο τέχνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ενώ στην πρόταση του Callebaut, η περιοχή καλύπτεται από βρώσιμα φυτά που θα καλλιεργούνται βιολογικά.
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!
Η περιοχή βρίσκεται στα βόρεια της Ρώμης και θεωρείται ζωτικής σημασίας στη διαδικασία της συνεχούς αναγέννησής της. Στόχος είναι να ενσωματωθεί το αστικό με το φυσικό περιβάλλον και οι δομές να μην επιβαρύνουν τη ζωή στην πόλη. Η πράσινη ανάπτυξη βρίσκει πλήρη εφαρμογή στο σχέδιο αυτό που αναμένεται να μεταμορφώσει εξ ολοκλήρου την περιοχή.
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!
perierga.gr - "Πόλη της Επιστήμης" στη Ρώμη!

Περιμένουμε το σχόλιό σου!!!